top of page
  • Фото автораИнконсалт

Finansal kiralama ve kredi.Faaliyetlerine yeni başlayan iş adamları olan müşterilerimiz, üretim faaliyetlerine başlamak için gereken ekipmanları nasıl alabileceklerini bize sık sık sorarlar.

Ayrıca finansal kiralama veya kredi mi seçelim diye bir ikilem karşısında kalırlar.

Finansal kiralama ve kredi işlemlerini karşılaştırmalı olarak analiz ederek finansal kiralamanın ne olduğunu açıklayalım.

Ekipman almak için 3 seçenek mevcut:

- Kendi para ile satın almak,

- Ödünç alınan para (kredi) veya taksit ile satın almak,

- Finansal kiralama ile satın almak.

İlk önce finansal kiralamanın ne olduğunu anlamamız gerekir. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu’nun 665. maddesi uyarınca finansal kiralama sözleşmesi (leasing sözleşmesi) kapsamında kiraya veren, kiracının belirttiği malvarlığını belirlediği satıcıdan kendi mülkiyetine satın alıp kiracının süreli mülkiyet ve kullanımına ücret karşılığında vermeyi taahhüt eder. Finansal kiralamanın özellikleri:

1. Finansal kiralama konusu malvarlığı, hem finansal kiraya verenin hem de finansal kiracının bilançosunda gösterilebilir. Finansal kiralama konusu malvarlığı, finansal kiraya verenin bilançosunda gösterildiği halde finansal kiracı malvarlığı vergisini ödemez. Böylece veri yükü, tamamen finansal kiraya verene yüklenir.

Sözleşme yerine getirildikten sonra finansal kiracı, malvarlığını satın aldığı bedeli göstererek kaydettirebilir. Bu işlem sonucu malvarlığı vergisi düşer. Finansal kiralama konusu malvarlığı, bilançosunda gösterildiği halde şirket, hızlı amortisman yapma imkanına sahip olur. Başka bir ifadeyle şirket, amortisman kesintilerini artırarak malvarlığı vergisini indirir. Malvarlığı kredi ile satın alındığı halde herhangi bir kolaylık yok ve şirket malvarlığı vergisini öder.

2. KDV, finansal kiralama ödemelerine dahildir. Finansal kiralama ödemelerine dahil olan vergi tutarları çıkarılır. Finansal kiralama ödemelerindeki KDV finansal kiraya veren tarafından tahakkuk edildiği için finansal kiracı, bu tutarları indirme hakkına sahiptir. Kredi tutarı ve faizi, KDV hariç hesaplanır. Ancak ekipman kredi ile satın alındığında KDV ödenecektir.

3. Malvarlığının finansal kiralama ile alınmasında krediden farklı olarak rehin gerekmez.

4. Finansal kiralama ile alınan malvarlığı, oldukça rağbet görmediği halde finansal kiraya verene herhangi bir zamanda geri verilebilir.

5. Girişimciler, küçük finansal kiralama muameleleri akdedebilirler. Bu tür muameleler, kredi işlem maliyetinin yüksek olması nedeniyle banka için karlı değildir. Görüldüğü üzere finansal kiralama, başlangıç sermaye ihtiyacınızı oldukça azaltarak vergi yükünüzü asgari seviyeye indirir.

12 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page