top of page
  • Фото автораИнконсалт

Otomobil lüks değil bir ulaşım aracıdır.Klasiğimizin dediği gibi, otomobil lüks değil bir ulaşım aracıdır. Fakat bazen otomobilin satın alınması Rus ruletine dönüşür. Bazen alıcı, alın teriyle kazandığı paralarını verip uygunsuz kaliteli otomobil elde eder. Ve o anda otomobil, temel kullanım amacı olan ulaşım aracı olma amacını kaybeder.

Otomobilde eksiklikler tespit edildiğinde aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekir. İlk önce, otomobilin teknik açıdan komplike bir ürün olduğunu anlamalısınız. Sonra da otomobildeki arıza niteliğini tespit etmeniz gerekir.

Şöyle ki, ürün kusuru, ürünün mevzuat veya sözleşme şartlarında öngörülen zorunlu şartlara (bu tür şartlar yok veya eksik ise genellikle aranan koşullara) veya bu tür ürünlerin genellikle kullanıldığı amaçlara ya da sözleşme akdedilirken tüketicinin satıcıya bildirdiği amaçlara veya satılırken kullanılan örneğe ve/veya açıklamalara uygun olmaması olarak anlaşılır.

Giderilmez bir kusur ya da oransız masraflar veya zaman harcaması yapılmadan giderilemeyen veya defalarca tespit edilen veya giderildikten sonra tekrar ortaya çıkan bir kusur ve benzer kusurlar, ürünün (işin, hizmetin) önemli bir kusuru anlamına gelir.

Ürün tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde tespit edilen arızalar, kusur sayılır. Kusur tespit edildiğinde tüketici aşağıdaki haklara sahiptir:

· Ürünün aynı markalı (aynı model ve/veya tip) ürün ile değiştirilmesini talep etmek,

· Ürünün farklı markalı (farklı model ve/veya tip) ürün ile değiştirilmesini ve alış fiyatının tekrar hesaplanmasını talep etmek,

· Ürünün alış fiyatının orantılı olarak azaltılmasını talep etmek,

· Üründeki kusurların derhal ücretsiz olarak giderilmesini ya da giderilmesi için tüketici veya üçüncü kişi tarafından yapılan masrafların tazmin edilmesini talep etmek,

· Alım-satım sözleşmesini yerine getirmekten vazgeçmek ve ürün için ödenen tutarın iade edilmesini talep etmek. Satıcının talebi üzerine ve masrafları kendisine ait olmak üzere tüketici, kusurlu ürünü iade etmelidir.

Ayrıca tüketici, uygunsuz kaliteli ürünün satılmasından dolayı uğradığı zararların tamamen tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Onbeş günlük süre geçtikten sonra yukarıdaki talepler aşağıdaki durumlarda yerine getirilecektir:

· Ürünün önemli bir kusurunun tespit edilmesi,

· Üründeki kusurların giderilmesi için Kanunda belirlenen sürenin ihlal edilmesi,

· Üründeki çeşitli kusurlar defalarca giderildiği için ürünün garanti süresi boyunca her sene toplam otuz günden fazla kullanılamaması.

Kusur tespit edildiğinde yapılması gerekenler:

1. Tespit edilen arızaların mahkeme öncesi ekspertiz yoluyla zamanında kayda geçirilmesi önemlidir.

2. Sonra satıcıya 15 gün içinde yukarıdaki taleplerden birini içeren şikayet gönderilmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra arızalar, önemli kusur olarak değerlendirilecektir. Satıcı, şikayeti aldığı andan itibaren 10 gün içinde incelemelidir.

3. Satıcı, şikayetinize cevap vermediği halde mahkemeye dava dilekçesi ile başvuruda bulunmanız gerekir.

Bunun gibi durumlarda tüm gerekli belgelerin hazırlanmasında ve menfaatlerinizin mahkemede temsil edilmesinde size her zaman yardımcı olmaya hazırız.

30 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page