top of page
  • Фото автораИнконсалт

Ticari markanın kavramı ve fonksiyonlarıTicari markanın kavramı ve fonksiyonları

Ticari marka, tüzel kişi veya bireysel girişimcilerin ürünlerini bireyselleştiren bir işarettir.

Uygulamada sözlü, görsel, sesli, üçboyutlu ve diğer ticari markalar bulunur. Ticari markanın fonksiyonu, tüketicilerde piyasada ürün veya hizmetleri pazarlayan girişimcilerin işareti ve iş itibarı arasında çağrışımsal bağlantı oluşturmak.

Ticari marka kullanım hakkı, Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Fikri Mülkiyet Federal Servisi tarafından mevzuatta belirlenen usulüne uygun olarak tescil edilmelidir. Ticari markanın tescil işlemlerinde, ticari markanın kapsayacağı ürün veya hizmet grubunu seçmek gerekir. Girişimcinin belirli bir grup için ticari markayı tescil etmesi, bu ticari markanın üçüncü kişiler tarafından başka ürün veya hizmetler için kullanılmasını engelleyemez.

Tescilli ticari markalar için (R) işareti kullanılır. Bu işaret ticari markanın yanında konulur. İş geleneklerinde ticari marka için patent departmanına başvuruda bulunulduğu fakat tescil işlemleri tamamlanmadığı halde TM (ticari marka) işareti kullanılır. Yürürlükteki Rusya mevzuatında TM işaretinin kullanılması öngörülmediğine rağmen şirketler bu işareti sıkça kullanır.

Tescilli ticari markalar hakkında bilgiler, ticari markalar devlet siciline kaydedilir. Ticari marka üzerindeki münhasır hak, patent departmanına başvuru tarihinden itibaren on yıl süre ile geçerlidir. Bu süre bittikten sonra ticari markanın geçerlilik süresi sınırsız kere uzatılabilir.

Girişimci, ticari markanın kullanım şekillerinde serbesttir. Ticari marka etiketlerde, reklamda, belgelerde, İnternette ve başka bir şekilde kullanılabilir.

Ticari markanın dış ticarette kullanılması planlandığı halde ticari marka için uluslararası korumanın alınması gerektiği konusunun düşünülmesi gerekir.

Ticari marka için münhasır hak üçüncü kişilere aşağıdaki şekilde verilebilir:

1. Ticari marka üzerindeki münhasır hakkın temlik edilmesi,

2. Ticari marka kullanım hakkının lisans sözleşmesi ile verilmesi,

3. Ticari marka kullanım hakkının ticari sözleşme (franchising sözleşmesi) ile verilmesi,

4. Ticari marka üzerindeki hakkın bir malvarlığı kompleksi veya işletme kapsamında verilmesi.

1. Ticari marka üzerindeki münhasır hakkın temlik edilmesi, ticari marka üzerindeki hakkın başkasına tamamen devredilmesi ile ilk sahibinin münhasır hakkının sona ermesi olarak anlaşılır.

2. Sözleşme kapsamında kullanım hakkı verilirken ilk hak sahibi (lisans sahibi) münhasır hakkını saklı tutarak ticari marka kullanım hakkını başkalarına verir.

3. Ticari sözleşme (franchising sözleşmesi) ile verilen ticari marka, benzersiz bir iş fikri kapsamında kullanıma verilir. Örneğin, McDonald’s, Subway, Teremok.

4. Temlik edilen malvarlığı kompleksinde ticari marka ile birlikte arsa, bina, ekipman, taşıtlar ve hammadde gibi çeşitli malvarlıkları bulunur.

Ticari marka üzerindeki münhasır hak aşağıdaki şekilde korunabilir:

а) Korsan ürün, ambalaj, etiketlerin piyasadan çekilmesi ve imha edilmesi,

b) Ticari marka içeren reklamın kaldırılması,

c) Hak sahibinin uğradığı zararların tazmin edilmesi,

d) 5 milyon rubleye kadar tazminat ödenmesi.

108 просмотров0 комментариев
bottom of page