top of page
  • Фото автораИнконсалт

Yabancıların gayrimenkul satın almasının özellikleri.Rusya Federasyonu Anayasa’sı, yabancı vatandaşlara ve vatansız kişilere Rus vatandaşları ile aynı hak ve yükümlülükler tanır. İstisnai durumlar, sadece federal kanun ve uluslararası sözleşmelerde belirlenir. Yani gayrimenkul konusunda yabancılar için bazı sınırlamalar mevcuttur.

Yabancılar ve arsalar

Halen yabancı vatandaş, yabancı tüzel kişi ve vatansız kişilerin Rusya’da arsa satın alma hakları Rusya Federasyonu Toprak Kanunu ve diğer federal kanunlarda düzenlenir.

Yabancılar, vatansız kişi ve yabancı tüzel kişiler, sınır bölgelerindeki arsa üzerinde mülkiyet hakkına sahip olamazlar. Sınır rejiminin, devlet sınırından geçiş noktalarının bulunduğu sınır alanı, sınır nehirlerinin, sınır göllerinin, denizlerin Rusya’ya ait suları ve de sınırın, sınır bölgesinin veya geçiş noktalarının bitişiğindeki idari bölge ve şehirler, tatil bölgeleri ile özel olarak korunan doğal bölgeler, sınır bölgesi olarak anlaşılır.

Ayrıca yabancılar, devlet veya belediye mülkiyetindeki arsaları ücretsiz olarak alamazlar.

Tarım amaçlı arsalar için bazı sınırlamalar mevcuttur. Bu tür arsaların kullanımı ancak kira hakkı ile gerçekleştirilebilir.

Ayrıca şirketin kuruluş sermayesindeki yabancı sermaye payının %50’den fazla olduğu halde bu şirket, tarım amaçlı arsaları mülkiyetine alamaz.

Geçerli mevzuat uyarınca yabancılar, vatansız kişiler ve yabancı şirketler, yeraltı, kıta sahanlığı ve orman fonu alanları üzerinde mülkiyet hakkına sahip olamazlar. Bu tür alanlar, bu kişilerin ilgili faaliyetlerde bulunma hakkı olduğu halde kendilerine ancak kira hakkıyla verilebilir.

Fakat yabancılar, vatansız kişi ve yabancı tüzel kişiler, başka nedenlerle (veraset, hibe vs.) arsalar (tarım amaçlı arsalar hariç olmak üzere) üzerinde mülkiyet hakkına sahip olabilirler.

Yabancılar ve konutlar

Arsalarla ilgili durumdan farklı olarak yabancıların konut alması o kadar sorunlu değildir. Örneğin, yabancı vatandaşlar daire, müstakil ev, dairenin veya evin bir kısmı, oda üzerindeki mülkiyeti satın alabilirler.

Şunu da vurgulamak isteriz ki, Rusya Federasyonu uluslararası sözleşmesinde aksi öngörülmediği halde sosyal kiralama sözleşmesi ile daireler yabancılara ve vatansız kişilere verilmez.

74 просмотра0 комментариев
bottom of page